"DE DIGITALE KERK" "IK BEN DE WEG MINISTRY"
                                                            IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET EEUWIGE LEVEN.
Fackel111-3.gif

GODS VLAM ZAL NOOIT EN TE NIMMER DOVEN

GODS FLAME WILL NOT OR NEVER DIE

 API INJIL SELALU TINGGAL MENYALA

EN U ZAL DE WAARHEID KENNEN

EN DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN

Fackel111-2.gif

VOORWOORD.

 

And for the foreign visitors (readers).

** Welcome to the site   " I am the way Ministry " .
   I can't translate this whole website, but I thank you for your interest in this website.
   Thank God that this website has come in the interest of so many people in the world.
   His Words is so powerful to attract and change people. **

  Thank God The Almighty Father, His Words will be proclaim over the whole wide world.

  But for the foreign visitors to translate this whole site in the "English language", please click here, "TRANSLATOR" , then choose "LANGUAGES" , menu   bar at the Top and click  "NETHERLANDS" , select "web page" and type the url:  www.ikbendeweg.nl  and I hope you enjoy reading. Or click the button  "VERTALEN / BINGVERTALEN" and choose other one of  50 Languages. By touching and dragging you can move the button.


Welkom op de site van "IK BEN DE WEG MINISTRY"

ALLEEN KUNNEN WE NIETS, WE MOETEN HET SAMEN DOEN.

VOLGT HET WOORD EN DE WAARHEID OPENT DEUREN, WAAR EERST MUREN STONDEN.

 

En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Marcus 16 : 15

Ik ben God dankbaar dat wij zo "GODS LIEFDE, GODS WOORD" met elkaar langs deze weg kunnen en mogen delen. Elkaar in deze chaotische tijd kunnen bemoedigen, elkaar steunen in geloof en elkaar vertroosting bieden met Gods Woord. Dat wij elkander accepteren niet naar ras, kleur, uiterlijk, taal, land of afkomst en geloofsovertuiging, maar Gods Liefde uitstralen om meer mensen dichter tot God te brengen, door Zijn Licht in ons te doen stralen.

WANT ZIJN WOORD IS ONS EEN LAMP DIE ONS PAD VERLICHT.

Ben geroepen Gods Woord te verkondigen en verspreiden, niet om jullie aan mij te binden. Niet omdat ik perfect ben, niet dat ik wijzer ben of beter zijn dan jullie. Ik ben ook maar een instrument, in dienst van onze Lieve Heer Jezus, heb genade en vergeving mogen ontvangen voor mijn misstappen en zonden. Ik ben alleen maar geroepen om jullie van dienst te zijn, en Zijn Woorden tot jullie te mogen spreken. Dit alles draait niet om mijn persoon, ben alleen Zijn spreekbuis. Zijn Woord te verkondigen en door het te verspreiden velen met Hem in contact te brengen, niet om mijn eigen gewin, maar om Zijn Naam te verheerlijken. En dit wil ik samen met u delen. Gods Woord moet voor iedereen toegankelijk zijn, dat is ook Zijn opdracht. "De Digitale Kerk" is geen besloten groep. Iedereen kan hier lid worden. Om lid te worden hoeft je je niet van je eigen kerk of gemeente weg te gaan of je rug toekeren van je groep. De bedoeling van deze site is alleen het Woord en Waarheid verkondigen, om krachten te bundelen. Waarom!!, omdat wij, mensen niet kunnen veranderen, alleen Gods Woord is in staat om mensen te veranderen, door Zijn Kracht, Liefde en Genade.
Een reden om lid te worden van "De Digitale Kerk" is: Het Geloof, Verbondenheid, het uitstralen van Gods Liefde, Het Woord en Waarheid verkondigen en verspreiden, elkander kunnen vergeven, anderen in hun waarde laten en elkaar respecteren en accepteren, hen die troost zoeken vertroosting geven, een luisterend oor zijn, elkaar bemoedigen in het geloof, ik kan hier eindeloos doorgaan, maar denkt dat dit duidelijk is. In principe heeft het hier geen uitleg nodig. We hebben dagelijks ook bemoedigingen nodig, niet alleen zondags in de Kerk, ook op het werk, waar we ons maar bevinden, ook onderweg.
Ik wil met deze site niemand dwingen om lid te worden, je bent er vrij in. Zoals wij de keuze hebben om voor ons geloof te mogen kiezen, is hier ook van toepassing.

U BENT VRIJ DIT TE DELEN. LIKE AND SHARE.


Deze website was ontstaan door mijn werk als Gods dienaar, omdat ik Zijn werk graag wil voortzetten en mij geroepen voelde Zijn Woord te verkondigen en veel mensen hiermee wil bereiken .
Daarom is deze website met Zijn Wijsheid en Inzicht die ik heb mogen ontvangen ontstaan. Sinds 2011 heb ik zitten denken hoe ik de invulling moet geven en het op papier moet gaan zetten. En zonder aarzeling heb ik mij verdiept om zelf met een website programma een website op te zetten.
Het heeft wel een tijd geduurd voor ik alles voor elkaar heb gekregen en dan is het zover, welke onderwerpen moet ik op mijn website plaatsen.
Voor mij is het niet moeilijk meer omdat ik van Molukse afkomst ben en mij verdiept hebt in de  "Waarheid, Geloof en Cultuur en in Zeden en Gewoontes"  volgens Gods Woord  " de Bijbel ".  Door mijn levenservaringen met veel struikelblokken, ups en downs heb ik een keuze gemaakt om in de voetsporen te gaan en voorbeeld te volgen van onze Lieve Heer Jezus. 
Daarom heb ik voor deze website de titel gegeven : 

IK  BEN  DE  WEG,  DE  WAARHEID  EN  HET  EEUWIGE  LEVEN.

HANYA ADA SATU JALAN KE SURGA, JESUS CHRISTUS - LAH JALAN ITU
                                               

ER IS ALLEEN ÈÈN WEG NAAR DE HEMEL, JEZUS CHRISTUS IS DE WEG.

Want Hij heeft mijn weg gebaand en geeffend, door Hem ben ik geworden zoals ik nu ben. Daarom heb ik hiervoor gekozen, mijn leven in de handen van de mijn Schepper te leggen, zodat met behulp van Zijn Geest ik gevormd wordt naar Zijn wil. Het wil niet zeggen dat ik mijn achtergrond en mijn geloofovertuiging de rug heeft toegekeerd, want dat is mijn oorsprong en fundament, mijn geloof en de Molukse Evangelische Kerk ( G.I.M.), als erfenis door mijn ouders doorgegeven, en ik het weer doorgeeft aan mijn kinderen en kleinkinderen. Het wordt voor mij niet makkelijk om Zijn Woord te verkondigen en te verspreiden. Maar heb vertrouwen in Zijn beloftes en geloof in Zijn Woord. Al wordt er gesproken door wetenschappers, die verhalen de wereld rondbazuinen over Jezus, die niet aan het kruis is gekruisigd. Maar wees standvastig in je geloof, dat heb ik nu zelf ondervonden. Twijfel niet in wat je hoort of ziet, vertrouw alleen op God en Zijn Woord  "de Bijbel", het is je erfenis aan jou geschonken, want je bent Zijn erfgename. Toets wat je ook te horen krijgt over God, over jezus, want er is op dit moment dat ik dit schrijf, vele dwaalleraars.
Maar zoals de Apostel Paulus heeft gezegd: "Natuurlijk, er zijn er die Christus verkondigen uit afgunst en wedijver, maar er zijn er ook die het met eerlijke bedoelingen doen. Die doen het uit liefde, omdat ze weten dat het eigenlijk mijn taak is het evangelie te verdedigen. Maar de anderen maken Christus bekend met onzuivere bedoelingen en uit eigenbelang: ze hopen daardoor mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat geeft het? Want of het nu uit eerlijke of oneerlijke motieven gebeurt, in elk geval wordt Christus bekendgemaakt en daar ben ik blij om".  (Filipenzen 1 : 18) 

Bekering, de eerste daad van gehoorzaamheid.

Het is mogelijk weer te gaan beantwoorden aan Gods doel met je leven door je te bekeren tot God. Bekering is een daad van gehoorzaamheid, God roept daartoe op: "God beveelt nu aan mensen, dat zij zich overal moeten bekeren".
(Hand. 17:30) Wie aan dit bevel gehoor geeft kan nu ook verder naar God gaan luisteren. Door de bekering krijg je nieuw leven en de Heilige Geest komt in je wonen. Daardoor ben je sinds je bekering in staat God te dienen, terwijl je dat voor je bekering niet was. Je kan God gaan eren en Hem blij maken door te gaan leven in geloofsgehoorzaamheid aan Hem. Het antwoord van de Heer Jezus op deze vraag is kort, maar krachtig:
"IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET  LEVEN".
We weten allemaal wat een weg is en wat er met een weg wordt bedoeld. We maken er ook regelmatig gebruik van.

Een weg dient om twee plaatsen aan elkaar te verbinden. Via de weg gaan we van plaats A naar plaats B.
Het komt in dit leven voor dat een aantal wegen naar een en dezelfde weg gaan. Zo is het hier niet, Jezus is de Weg. Hij is de enige Weg die tot God geopend is. Als Christus zegt dat we alleen door Hem tot de Vader kunnen gaan, betekent dat, dat in het Licht van de eeuwigheid, alle wegen buiten Christus doodlopende wegen zijn. Zo gaat de mens van nature op de weg die naar verderf leidt. Dus hier geldt: 
" JEZUS IS DE ENIGE WEG DIE LEIDT NAAR GOD ".

Naast deze website heb ik een boek geschreven, met als titel: 
" GODS WOORD VOOR EEN GEESTELIJK LEVEN " ,
met 60 Korte Overdenkingen, die nu is te bestellen. Voor info en impressie, ga naar Nieuws en Evenementen en klik op tab "Lectuur en Boeken".

En tot slot, wil ik allereerst God danken, dat wat voor mij onmogelijk lijkt, heb mogen ervaren en genieten van al het moois in al die jaren en mogen proeven van Zijn Liefde en Genade.
God is de Schepper van dit project. Want niet ik heb dit bedacht, maar Hij heeft mij hiertoe geroepen en door de Heilige Geest mij de inspiratie gegeven om dit vorm te geven.

Deze Website draag ik op aan Onze Lieve Heer Jezus, zodat Zijn werk langs deze weg voortgezet mag worden en vele volgelingen mag krijgen, en dat u veel mag opsteken door het te lezen.